สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

คุณพนัชกร ใจเย็น อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต คุณโสภณ – คุณบุษดี สุวรรณรัตน์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2567