สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยแจ้งเพื่อทราบกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น ได้แก่ การจัดประกวด Phuket Mascot Contest 2019 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการพีอาร์จังหวัดภูเก็ต ชิงเงินรางวัล 1 แสนบาท การจัดคอนเสิร์ต “Amazing Thailand Presents The Iconic Phuket Music Festival” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ต และสร้างความหลากหลายทางดนตรี ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต (Phuket Outdoor Arena) แจ้งแผนงานการตลาดปี 2563 ในโอกาสเดียวกันได้เรียนเชิญคุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเสวนาในหัวข้อ What I Talk, When I Talk about PHUKET และวิทยากรมืออาชีพด้านต่างๆ มาบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ ดร.ธีรศานต์ สหัสพาศน์ บรรยายหัวข้อ “เหตุผลที่เราต้องเข้าใจดิจิตัล” คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัททีวีบูรพา จำกัด บรรยายในหัวข้อ “ชีวิตดีกับเกษตรอินทรีย์” และ นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยายในหัวข้อ “จุดสมดุล ท่องเที่ยว และสัตว์” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรามาดาพลาซ่าเจ้าฟ้า