สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตชวนกงสุลมาอัพเดทท่องเที่ยวภูเก็ต

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตชวนกงสุลมาอัพเดทท่องเที่ยวภูเก็ต

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เชิญกงสุลประเทศต่างๆ ประจำภูเก็ต อาทิ เยอรมันนี ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส จีน อังกฤษ เนปาล เดนมาร์ค สวิสเซอร์แลนด์ เอสโทเนีย เนเธอแลนด์ เพื่ออัพเดทข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ผังเมืองที่มีผลต่การเติบโตด้านการท่องเที่ยว กลยุทธการตลาดในปี 2019 และ 2020 ความคืบหน้าของการดำเนินการด้านท่องเที่ยวยั่งยืน โปรเจคที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ คือ งาน The Iconic Phuket Music Festival 2019 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภูเก็ตไปในทิศทางใด และขอความเห็นจากกงสุลทุกท่าน ร่วมกันเสนอแนะ และร่วมมือกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวภูเก็ตแบบยั่งยืนในอนาคต โดยมีหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญร่วมประชุม นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.วีรวัฒน์ จันทรวิจิตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะซิสกะตะรีสอร์ท