ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ครั้งที่ 3/2562

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และนายภูมิกิติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ครั้งที่ 3/2562 โดยมีคณะกรรมการ 8 องค์กรได้แก่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมพ่อค้าจังหวัดภูเก็ต ชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต และบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด โดยมีวาระสำคัญได้แก่ การอัพเดทสถานการณ์การท่องเที่ยวภูเก็ต การขอเพิ่มเส้นทางการบิน ผังเมืองภูเก็ต การจัดการเรื่องน้ำ การจัดการด้านพลังงาน และโครงการขนาดใหญ่ การออกใบอนุญาตโรงแรม การคมนาคม ขนส่งภูเก็ต เป็นต้น เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *