ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@CentralFestival Hatyai

Hatyai, Songkhla, Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@CentralFestival Hatyai” ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

• รับจำนวนจำกัด 30 หน่วยงาน ( 1 หน่วยงานเข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 ท่าน ) โดยจะคละผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแต่ละหาดและธุรกิจอื่นๆ

• ค่าลงทะเบียนหน่วยงานละ 3,000.- (ยังไม่รวม VAT 7%)

• สามารถลงทะเบียนพร้อมเพียงกันได้ที่ https://forms.gle/VPNLZHFWrAAV7Df99
ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
(นางพนัชกร ใจเย็น)
อุปนายกฝ่ายการตลาดภายในประเทศ
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต