Category Archives: PTA Academy

Thailand Travelution 2022

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดงานแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่อ “Thailand Travelution 2022”  เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ Digital Transformation เต็มรูปแบบ โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และประธานคณะทำงาน Thailand Travelution 2022 กล่าวว่า งานเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวภายใต้ชื่อ “Thailand Travelution 2022” เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือและสนับสนุนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ และพันธมิตรเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการท่องเที่ยว (Tourism Big Data) มาพัฒนารูปแบบการให้การบริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในภาพรวม สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง S-Curve ให้กับทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะการสนับสนุน…

PTA Academy : Landscape of Tourism Russian case study กรณีศึกษานักท่องเที่ยวรัสเซีย

PTA Academy : Landscape of Tourism Russian case study กรณีศึกษานักท่องเที่ยวรัสเซีย 1. Thai-Russian Economic relationship and update 2. Russian Tourism impact and trend 2022 3. Crypto currency and financial blockage crisis 4. Phuket Sandbox road to Endemic วันที่ 7 มีนาคม 16.00-18.00 น. Zoom link: https://bit.ly/ptaacademyru Youtube link: https://bit.ly/3Ca7Df7 โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@CentralFestival Hatyai

Hatyai, Songkhla, Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@CentralFestival Hatyai” ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รายละเอียดตามเอกสารแนบ • รับจำนวนจำกัด 30 หน่วยงาน ( 1 หน่วยงานเข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 ท่าน ) โดยจะคละผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแต่ละหาดและธุรกิจอื่นๆ • ค่าลงทะเบียนหน่วยงานละ 3,000.- (ยังไม่รวม VAT 7%) • สามารถลงทะเบียนพร้อมเพียงกันได้ที่ https://forms.gle/VPNLZHFWrAAV7Df99 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ขอแสดงความนับถือ (นางพนัชกร ใจเย็น) อุปนายกฝ่ายการตลาดภายในประเทศ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ขอเรียนเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ”

ที่  สทภ.ว.309/2564 13 กันยายน   2564 เรื่อง      ขอเรียนเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด  “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ” เรียน     สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  โดยการสนับสนุนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  ได้กำหนดจัดงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ”  ภายในงานสัมมนา “PHUKET SAND BOX พลิกฟื้นท่องเที่ยววิถีใหม่”   ในวันอาทิตย์ที่ 19  กันยายน  2564  ณ โรงแรม Four Point by Sheraton Phuket Patong Beach Resort รูปแบบการจัดงานการเจรจาธุรกิจ Business Matching (B2B)  โดยมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวส่วนกลาง สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ร่วมงาน  40 หน่วยงานโดยประมาณ ในการนี้ทางสมาคมฯ  จึงขอเชิญชวนมายังสมาชิกที่มีความสนใจในตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทย  เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานมีสถานที่รองรับการประชุมได้ 30 คนขึ้นไป ได้รับตราสัญญาลักษณ์ SHA (Amazing…

เอกสารประกอบการบรรยาย PTA Academy ประจำวันที่ 28 May 2021

ท่านสามารถ download เอกสารประกอบการบรรยาย PTA Academy ประจำวันที่ 28 May 2021 ได้จาก LINK ด้านล่าง SHA+ Presentation Phuket Sandbox Russian Market Opportunity Phuket Sandbox German Market Opportunity  

PTA Academy – Webinar

ท่านสามารถดูคลิปกิจกรรมย้อนหลังได้จากที่นี่ ถ้าเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ ช่วยกด Like! กด Subscribe นะครับ ไฟล์ Slide ของวิทยากร คุณยุทธศักดิ์ สุภสร  >> Slides คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร >> Slides คุณวีระชัย อมรถกลสุเวช  >> Slides คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง >> Slides ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ >> Slides