ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “งานภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@CentralPlaza Suratthani”

ที่ สทภ..364/2563
26 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาดงานภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@CentralPlaza Suratthani”
เรียน สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต    ได้จัดงานส่งเสริมการขายและการตลาด  งานภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@CentralPlaza Suratthani  ระหว่างวันที่  6- 8  พฤศจิกายน  2563  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา สไตล์ New Normal เพื่อลดความแออัด  ผลักดันให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มีความมั่นใจกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้น

  ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนมายังสมาชิกที่มีความสนใจในตลาดนักท่องเที่ยวคนไทย  ได้เข้าร่วมออกบูทงานดังกล่าวข้างต้น  โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้.-

  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)
  • รับจำนวนจำกัด  30 หน่วยงาน  ( 1 หน่วยงานเข้าร่วมได้ไม่เกิน  2 ท่าน ) โดยจะคละผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแต่ละหาดและธุรกิจอื่นๆ
  • ค่าลงทะเบียนหน่วยงานละ   3,000.-  (ยังไม่รวม VAT 7%)
  • หน่วยงานของท่านต้องพร้อมเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน  2563
  • ผู้เข้าร่วมงานต้องมีสินค้าหรือบริการในราคาพิเศษสำหรับการมาใช้สิทธิ์ในวันธรรมดา
    ตามโครงการของ ททท.

สามารถลงทะเบียนได้ที่ > https://bit.ly/34yX5ad  ในวันที่ 28 ตุลาคม  2563  เวลา 09.30 . โดยทางสมาคมฯ จะประกาศผลหน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานภายในวัน 30 ตุลาคม 2563 ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้

***ท่านสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ***
รับจำนวนจำกัด 30 หน่วยงานเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพนัชกร ใจเย็น)
อุปนายกฝ่ายการตลาดภายในประเทศ
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต