ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Udonthani”

ที่ สทภ.ว.083/2565

11 กุมภาพันธ์   2565

เรื่อง      ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด  “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Udonthani”
เรียน     สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานส่งเสริมการขายและการตลาด  “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Udonthani”   ขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27  กุมภาพันธ์  2565  ณ  จังหวัดอุดรธานี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศัยกภาพจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงข้ามภูมิภาค  เพื่อผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์งาน TTM+2022 Phuket และ Specialized Expo 2028 ด้วย

ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนมายังสมาชิกที่มีความสนใจในตลาดนักท่องเที่ยวคนไทย  ได้เข้าร่วมออกบูทงานดังกล่าวข้างต้น  โดยมีรายละเอียดการจัดงานและเงื่อนไขการเข้าร่วมดังต่อไปนี้.-

 1. งานภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Udonthani” (Business Matching  : การทำการตลาดแบบ B2B)       ในวันพฤหัสบดีที่  24  กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 00 –16.30 น.  ณ  ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์   จังหวัดอุดรธานี
 2. งาน “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ@Udonthani”  (Consumer Fair  : การทำการตลาดแบบ B2C)  ระหว่างวันที่  25 – 27 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 00 – 21.00 น.  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

เงื่อนไขการเข้าร่วมงาน

 • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
 • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)
 • ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม
 • รับจำนวนจำกัด 30 หน่วยงาน  ( 1 หน่วยงานเข้าร่วมได้ไม่เกิน  2 ท่าน ) โดยจะคละผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแต่ละหาดและธุรกิจอื่นๆ
 • หน่วยงานของท่านต้องพร้อมเปิดให้บริการ
 • ค่าลงทะเบียนหน่วยงานละ 3,000.-  (ยังไม่รวม VAT 7%)
 • สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/bTvgZqTsZMZgYkwx7  ในวันที่ 13   กุมภาพันธ์  2565  เวลา  00 น.
 • ประกาศผลหน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ (เมื่อครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
***ส่งทางอีเมล์***

(นางพนัชกร ใจเย็น)
อุปนายกฝ่ายการตลาดภายในประเทศ
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต