Tag Archives: Seminar

Future Phuket Forum “เมื่อโลกเปลี่ยน ภูเก็ตต้องปรับ”

12 องค์กรร่วมภาคเอกชนภูเก็ต จัดสัมมนา Future Phuket Forum “เมื่อโลกเปลี่ยน ภูเก็ตต้องปรับ” 12 องค์กรร่วมภาคเอกชนภูเก็ต ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต...