Tag Archives: Roadshow

ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด Pre ITB 2020 และ ITB Berlin 2020

ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต          ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด  ขึ้นในงาน Pre ITB 2020  และ งาน ITB Berlin  2020     โดยมีรายละเอียดดังนี้ งาน Pre ITB 2020  ระหว่างวันที่  28  กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  2563 รับ  25  หน่วยงาน  (สามารถเข้าร่วมงานได้หน่วยงานละ  2  ท่าน) 28 กุมภาพันธ์  2563  ณ  กรุงบรัสเซลส์  ประเทศเบลเยียม 2  มีนาคม  2563 ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ งาน ITB Berlin  2020  ระหว่างวันที่  4 –…

Phuket Roadshow สู่อุดรธานี” ชวนอีสานมาพาแลงแกงไตปลาหรรษาที่ภูเก็ต”

ภูเก็ตตอกย้ำตลาดนักท่องเที่ยวจากอีสานอย่างต่อเนื่องโดยการนำผู้ประกอบการจากภูเก็ต เดินทางพบปะผู้ประกอบการที่อุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อดึงนักท่องเทียวจากอีสานเข้าพื้นที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) สำนักงานภูเก็ตร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และสายการบินไทยแอร์เอเชียจัดงานส่งเสริมการขายการท่องที่ยว  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงต้อนรับคณะจากภูเก็ต เวลา 19.00 น.  ณ  โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้นำการแสดงชุด บาบ๋าร่วมสมัย สายใยชาติพันธุ์ และสัตกินรา ภูษาปาเต๊ะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไปแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันนักจากภาคอีสานเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตมากขึ้น เนื่องจากสามารถเดินทางเข้าถึงสะดวกเพราะมีครื่องบินของสายการบินแอร์เอเซียบินตรงจากจังหวัดอุดรธนีสู่ภูเก็ตวันละ1 เที่ยวบิน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางปรับอากาศที่เปิดให้บริการในหลายเส้นทาง ดังนั้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจากภาคอีสาน เดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคมากขึ้น ททท.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “Phuket Roadshow สู่อุดรธานี” ชวนอีสานมาพาแลงแกงไตปลาหรรษาที่ภูเก็ตขึ้น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2662 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี โดยการนำผู้ประกอบการท่องที่ยวจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 ราย มาพบปะกับผู้ประกอบการนำเที่ยวจากอุดรธา นีหนองคาย และจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว…