Future Phuket Forum “เมื่อโลกเปลี่ยน ภูเก็ตต้องปรับ”

12 องค์กรร่วมภาคเอกชนภูเก็ต จัดสัมมนา Future Phuket Forum “เมื่อโลกเปลี่ยน ภูเก็ตต้องปรับ”

12 องค์กรร่วมภาคเอกชนภูเก็ต ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต สมาคมผู้ประกอบการโรงแรมหาดกะตะกะรน สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด สมาคมสปาเพื่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สมาคมที่พักบูติคจังหวัดภูเก็ต และสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน จัดสัมมนาหัวข้อ Future Phuket Forum “เมื่อโลกเปลี่ยน ภูเก็ตต้องปรับ” โดยนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมรามาด้าเจ้าฟ้าภูเก็ต

โดยการจัดงานได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายอัฐ ทองแตง, ประธานคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่ม 5 นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี สฤษวงศ์ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ นายพรรณภพ อุ่นเสียม, ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และรองหัวหน้าพรรคกล้า นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรค และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ นางสาวภัทรจิต โชติกพณิช ตัวแทนกลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย และนายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหาร The Standard และมีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนากว่า 130 ท่าน

สามารถติดตามคลิปการสัมมนาใน FB:Phuket Tourist Association