สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัด PTA-TAT Asean Market Outlook Series 2019

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัด PTA-TAT Asean Market Outlook Series 2019 ในหัวข้อ Emerging Market of Vietnam and Combodia โดยคุณนภัสสร ค้าขาย ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินส์ เวียดนาม และคุณพชร ตั้นสกุล เจ้าหน้าที่อาสุโสฝ่ายขาย บริษัท ไทยแอร์เอเซีย จำกัด เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ โรงแรมดารา โดยมีผู้ประกอบการเข้ารับฟังกว่า 120 ท่าน