สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมใหญ่สามัญ และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำปี 2563-2565

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมใหญ่สามัญ และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ประจำปี 2563-2565

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัด PTA Academy หัวข้อ Chinese Marketing Insight โดย Frankie Fuentes, Senior Director Development, Fliggy และหัวข้อ Phuket’s Future in the Social, Digital and Domestic Worlds, What we can (& should) do about it โดยคุณธนกฤษณ์ เสริมสุขสัน ประธานที่ปรึกษา บจก.ไดร์ฟ ดิจิทัล

และในภาคบ่ายเริ่มด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “วิถีชีวิตใหม่ ไมซ์ไทย หลังโควิด 19” โดยคุณพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้

และการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เมื่อโลกเปลี่ยน และภูเก็ตต้องปรับ” โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คุณณรงค์ วุ่นซิ้ว และรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คุณพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์

หลังจากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปีบริหาร 2563-2565 โดยคุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ต่ออีกสมัยและในโอกาสเดียวกันได้แสดงความยินดีกับคุณวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ตด้วย

ปิดท้ายการประชุมใหญ่ด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “Rinen & Ikigai ในห้วงวิกฤต” โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ เจ้าของเพจ เกตุวดี Marumua และอาจารย์ภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และเต็มอิ่มด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง “ปัญญาอนาคต : ทางออกสู่ความยั่งยืนของภูเก็ต”โดย คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา นักคิด นักเขียน และเจ้าของสำนักพิมพ์ Openbooks

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมจามจุรี 1-2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต