สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับ TCEB จัดสัมมนาให้ความรู้สิทธิประโยชน์

TCEB-PTA
คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึกให้แก่ คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธและพัฒนาธุรกิจ สสปน.ซึ่งให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB จัดสัมมนา ในหัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง สิทธิประโยชน์ของอุตสาหกรรมไมซ์ กับ TCEB” พร้อมแนะนำนวัตกรรมการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยองค์ความรู้และเครื่องมือดิจิทัล โดยฝ่าย MICE Inteligence และนวัตกรรมของ TCEB เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องดาราเธียเตอร์ ชั้น G โรงแรมดารา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจกว่า 80 รายเข้ารับฟัง และสอบถามรายละเอียดการรับการสนับสนุนในโอกาสต่อไป