รายงานการประเมินสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 31 มกราคม 2563

ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวจากจำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมปี 2563 และคาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 5-8% จากจำนวนผู้โดยสารขาเข้าปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบเดือนมกราคมด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม วิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่าส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนและหลังจากมีการยกเลิกเที่ยวบินตรงจากเมืองอู่ฮั่น ซึ่งปกติทำการบินด้วยสองสายการบินโดยมีการยกเลิกเส้นทางบินในวันที่ 24 มกราคม 2563

จำนวนผู้โดยสารเดินทางเข้าสนามบินนานาชาติภูเก็ตสะสมในช่วงตรุษจีน 2563 โดยเก็บตัวเลขระหว่างวันที่ 22-28 มกราคม 2563 มีจำนวน 237,688 คน เพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้โดยสารเดินทางเข้าสนามบินนานาชาติภูเก็ตสะสมในช่วงตรุษจีน 2562 ซึ่งเก็บตัวเลขระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าสะสมรวมกัน 232,474 คน ประมาณ 2%

ประเมินการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในช่วง 7 วันเทศกาลตรุษจีนพบว่ามีปริมาณเงินหมุน เวียนในระบบเศรษฐกิจ คิดจากฐานตัวเลขเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทางสนามบินภูเก็ตเป็นจำนวน 5,407,402,000 บาท และหากไม่มีวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรน่า น่าจะมีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 8-12%

จากการวิเคราะห์พบว่าจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้าทางสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 28 มกราคม 2563 ลดลงจากจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้าทางสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 27 มกราคม 2563 ประมาณ 12% อันเป็นผลมาจากความหวาดวิตกในสถานการณ์โรคระบาด และแนวโน้มจำนวนผู้โดยสารขาเข้าลดลงตามลำดับ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้สร้างแบบจำลองสถานการณ์โดยมีข้อสมมติฐานในการสร้างแบบจำลองดังนี้

 • ตัวเลขผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 27,500 คน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และ เมษายน
 • อัตราส่วนของผู้โดยสารจีนคิดเป็น 20% ของจำนวนผู้โดยสารขาเข้าทั้งหมด
 • เฉลี่ยผู้โดยสารจีนเดินทางเข้าวันละ 5,500 คน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคมและ เมษายน
 • ระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวจีนเฉลี่ย 4 วันต่อทริป
 • จำนวนค่าใช้จ่ายต่อวันต่อคนของนักท่องเที่ยวจีนคือ 7,500 บาท
 • ผู้โดยสารชาติอื่นมีจำนวนเท่ากับปี 2562

แบบจำลองสถานการณ์ที่ 1

 • จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลง 50% จะเกิดการสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ การณ์ที่ 7,425,000,000 บาท
 • ประเมินการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวม ประมาณ​ 9,281,250,000 บาท

แบบจำลองสถานการณ์ที่ 2

 • จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลง 70% จะเกิดการสูญเสียรายได้ประมาณการณ์ที่ 10,395,000,000 บาท
 • ประเมินการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวม ประมาณ​ 14,033,250,000 บาท

แบบจำลองสถานการณ์ที่ 3

 • จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลง 90% จะเกิดการสูญเสียรายได้ประมาณการณ์ที่ 13,365,000,000 บาท
 • ประเมินการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวม ประมาณ​ 20,047,500,000 บาท

ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ประเมินความเป็นไปได้ในช่วง 3 เดือน: กุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน และมีความเห็นว่าหากรัฐบาลจีนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่าของประเทศจีนได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ แบบจำลองสถานการณ์ที่ 2 จะมีความเป็นไปได้อย่างสูงแต่หากสถานการณ์ยังไม่สามารถควบคุมได้ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นย่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ทั้งนี้ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ได้ยื่นจดหมายด่วนที่สุดให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เพื่อให้มีการพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดภูเก็ต และพังงา ถึงการช่วยเหลือในมาตรการทางการเงิน มาตรการทางการคลัง และมาตราการช่วยเหลือด้านแรงงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถดำเนินธุรกิจ และเป็นแรงสนับสนุนเศรษฐกิจขอประเทศให้ดำเนินต่อไปได้

 

Download PDF file 14.5 mb