ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ @Central Festival Hat Yai

ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ @Central Festival Hat Yai”

ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานส่งเสริมการขายและการตลาด ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ @Central Festival Hat Yai” ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 ณ Central Festival Hat Yai อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการจัดกิจกรรมการตลาดแบบ Consumer Fair โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น ในช่วงวันธรรมดา สไตล์ New Normal เพื่อลดความแออัดผลักดันให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ, กระตุ้นการเติบโตของนักท่องเที่ยว, สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรวมถึงชุมชน และเป็นการกระจายรายได้ภายในจังหวัดภูเก็ตมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนมายังสมาชิกที่มีความสนใจในตลาดนักท่องเที่ยวคนไทย ได้เข้าร่วมออกบูทงานดังกล่าวข้างต้น โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้.-

  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)
  • รับจำนวนจำกัด 20 หน่วยงาน (1 หน่วยงานเข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 ท่าน) โดยจะคละผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแต่ละหาดและธุรกิจอื่นๆ
  • หน่วยงานของท่านต้องพร้อมเปิดให้บริการ
  • ลงทะเบียนหน่วยงานละ 2,000.- (ยังไม่รวม VAT 7%)

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/UeSWviMa1BsJ42wp8 ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทางสมาคมฯ จะประกาศผลหน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นางพนัชกร ใจเย็น)

อุปนายกฝ่ายการตลาดภายในประเทศ

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต