“ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ” ณ หาดใหญ่ สงขลา

ด่วน…📌📌

เรียน สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ”

1. วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2. วันที่ 1-4 กันยายน 2565 (งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 63) ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
****รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ท่านสามารถลงทะเบียนพร้อมเพียงกัน ได้ที่ https://forms.gle/ScHMUkk9HnPiANAR6 ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.

• ประกาศผลหน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ (เมื่อครบตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร)

ขอแสดงความนับถือ
***ส่งทางอีเมล์***
(นางพนัชกร ใจเย็น)
อุปนายกฝ่ายการตลาดภายในประเทศ
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต