ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

นายจริยวัฒน์ สันตบุตรอาจารย์ที่ปรึกษา, นายพินัย อนันตพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา นำคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกรองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คน เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยรับฟังบรรยายเรื่อง “ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต” โดยรับฟังการบรรยายจากนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และนายสรายุทธ มัลลัม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมบรรยาย ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *