ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด “ภูเก็ต…เด็ดทั้งเกาะ@ไบเทค บางนา”

ด้วยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต   โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด  “ภูเก็ต…เด็ดทั้งเกาะ@ไบเทค  บางนา” ภายในพื้นที่งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่  4 – 7  มีนาคม  2564  ณ ไบเทค  บางนา  กรุงเทพมหานคร   เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น  และเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มีความมั่นใจกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้อีกช่องทางหนึ่ง

ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนมายังสมาชิกที่มีความสนใจในตลาดนักท่องเที่ยวคนไทย  ได้เข้าร่วมออกบูทงานดังกล่าวข้างต้น  โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้.-

  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
  • หน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานต้องได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)
  • รับจำนวนจำกัด 10 หน่วยงาน  ( 1 หน่วยงานเข้าร่วมได้ไม่เกิน  2 ท่าน ) โดยจะคละผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแต่ละหาดและธุรกิจอื่นๆ
  • ลงทะเบียนหน่วยงานละ 3,000.-  (ยังไม่รวม VAT 7%)
  • หน่วยงานของท่านต้องพร้อมเปิดให้บริการ

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/KCmVYuaqsRjsGabq5 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2564  เวลา  09.30 น.  โดยทางสมาคมฯ จะประกาศผลหน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานภายในวัน 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
***ส่งทางอีเมล์***

(นางพนัชกร ใจเย็น)
อุปนายกฝ่ายการตลาดภายในประเทศ
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต